0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Діяльність

Відділ комунікації, організаційної та інформаційно-роз’яснювальної роботи
IMG-COURSE

Відділ комунікації, організаційної та інформаційно-роз’яснювальної роботи

Здійснює методичне керівництво і контроль за дотриманням установленого порядку роботи з документами в структурних підрозділах, забезпечує ведення діловодства та діловодства за зверненнями громадян.


Відділ дослідження фізичних та хімічних факторів
IMG-COURSE

Відділення організації санітарно-гігієнічних досліджень.

Свою діяльність здійснює відповідно Статуту Державної установи «Житомирський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України», та інших нормативних документів у сфері забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення.

IMG-COURSE

Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів.

Лабораторія проводить визначення фізичних факторів в навколишньому та виробничому середовищі, а також для потреб атестації робочих місць, акредитації закладів, установ і т.д.

IMG-COURSE

Санітарно-гігієнічна лабораторія

Акредитована в системі НААУ ДСТУ ISO 17025:2006 на проведення випробувань питної води, поверхневих джерел водопостачання , відкритих водойм; стічні води, харчових продуктів, ґрунту, атмосферного повітря, повітря закритих приміщень, виробниче середовище, полімерні матеріали та текстильні вироби, дослідження пестицидів в навколишньому середовищі.


Відділ дослідження біологічних факторів
IMG-COURSE

Відділення організації епідеміологічних досліджень

Основними завданнями відділення є: забезпечення професійного функціонування відділення, організаційного та методичного керівництва відокремленими структурними підрозділами лабораторного центру, надання консультативної, а при необхідності практичної допомоги з питань проведення епідеміологічних розслідувань випадків

IMG-COURSE

Відділення особливо небезпечних інфекцій

Здійснює моніторинг довкілля з природно - вогнищевих захворювань (лептоспіроз, лістеріоз, туляремія, ієрсініози, сибірка, сказ), води відкритих водоймищ на виявлення збудника холери. Організує профілактичні та протиепідемічні заходи у вогнищах природно-вогнищевих захворювань, а також геморагічних лихоманок, рикетсіозів, туберкульозу.

IMG-COURSE

Бактеріологічна лабораторія

Бактеріологічна лабораторія проводить виділення, ідентифікацію та визначення біологічних властивостей мікроорганізмів III-IV груп патогенності шляхом проведення бактеріологічних, біологічних та імунологічних досліджень

IMG-COURSE

Вірусологічна лабораторія

Вірусологічна лабораторія є єдиним закладом в області, що проводить обстеження населення за епідеміологічними показаннями та дослідження на грип, гострі інфекції, напругу імунітету до інфекцій, що керуються засобами імунопрофілактики (кір, краснуха, грип, вірусний гепатит В).

IMG-COURSE

Лабораторія особливо небезпечних інфекцій

Лабораторія проводить виділення, ідентифікацію та визначення біологічних властивостей мікроорганізмів ІІ групи патогенності шляхом проведення бактеріологічних, біологічних та імунологічних досліджень.

IMG-COURSE

Паразитологічна лабораторія

Лабораторія має свідоцтво про атестацію вимірювальної лабораторії № 201/15 від 06.10.2015р. та атестат про акредитацію відповідно до вимог ІSО/IEC 17025:2006 «Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій» . Має дозвіл на роботу з мікроорганізмами ІІІ-ІУ групи патогенності № 1/00-1271 від 09.06.15


Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань
IMG-COURSE

Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики інфекційних захворювань

Забезпечує організацію та проведення розслідувань причин і умов виникнення інфекційних захворювань, визначення факторів передачі інфекції, визначення меж осередків інфекційних хвороб, масштабів поширення та надання пропозицій щодо їх локалізації та ліквідації


Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань
IMG-COURSE

Відділ епідеміологічного нагляду (спостереження) та профілактики неінфекційних захворювань

Відділ працює як складова системи спостереження, контролю за громадським здоров’ям населення і територій, для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного, природного, соціально-політичного характеру та реалізацію державної політики в сфері громадського здоров’я та санітарно-епідеміологічного благополуччя.