0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Новини


2021-01-21 11:21:26

Photo

Аналіз дезінфекційної  роботи у вогнищах інфекційних захворювань за 2020 рік

 

     Протягом 2020 року відділенням дезінфектології обласного лабораторного центру та фахівцями з дезінфекційної справи міжрайоннихвідділів  проводилась робота по виконанню дезінфекційних заходів   в осередках інфекційних захворювань, з моніторингового відвідування лікувально-профілактичних закладів відповідно до затверджених планів, а також профілактичних дезінфекцій за зверненням юридичних та фізичних осіб на платній основі.

     За 12 місяців поточного року  в населених пунктах області всього виконано 2340 заключних дезінфекцій, що складає 99,4% від отриманих заявок,  з них на об’єктах виконано -  604 заявки.

     Заключною дезінфекцією осередків вірусного гепатиту,дерматофітії, менінгококової інфекції,коронавірусної інфекції охоплено 100,0%. В вогнищах  туберкульозу органів дихання -  95,7%,кишкової інфекції – 99,5%. 

     Всього в осередках коронавірусної інфекції проведено 1788 заключних дезінфекцій, в т.ч. 580 на об’єктах. З них відділенням дезінфектології обласного лабораторного центру виконано 506 заявок,  фахівцями МРВ Коростенським –547 заявок, Бердичівським-203, Андрушівським– 159,Нов.Волинським -145, Малинським -113, Овруцьким-69, Коростишівським -36, Олевським-10.

    Своєчасність виконання заявок на заключну дезінфекцію від загальної кількості отриманих складає 98,2%, в т.ч. в осередках коронавірусної інфекції -100%, туберкульозу - 89,6%, дерматофітії - 88,9%, вірусного гепатиту - 94,1%, кишкової інфекції -95,8%.

    В усіх осередках інфекційних захворювань заключна дезінфекція виконана вологим методом дезінфекції із застосуванням дезрозчинів за режимами дезінфекції відповідно до вимог методичних вказівок (регламентів) МОЗ України по застосуванню конкретного деззасобу та зареєстрованих в Державному реєстрі України і мають відповідне свідоцтво.

    Перевірка якості виконання заключної дезінфекції проводилася бактеріологічним методом контролю. Контроль  проводився в вогнищах кишкової інфекції, туберкульозу та вірусного гепатиту в Бердичівському, Коростенському, Коростишівському, Овруцькому, Олевському та Брусилівському районах.  Перевага надавалась більшість домашнім осередкам – 10 осередків і лише 2 осередка на об’єктах,   всього виконано 125 аналізів, з незадовільним результатом не виявлено.

     Дезпрацівники разом із суміжними фахівцями здійснювали моніторингові відвідування лікувально-профілактичних закладів із застосуванням лабораторних методів досліджень, згідно затверджених планів моніторингових досліджень на 2020 рік.

    Всього за 12 місяців  2020року в стаціонарних відділеннях та амбулаторних кабінетах підвищеного епідеміологічного ризику  всього відібрано 1781 бактеріо-логічних змивів,  з незадовільним результатом 0,9%. Незадовільні бакзмививиявлені  в  пологових відділеннях -0,4%,  в відділеннях хірургічного профілю-1,3 %,  в кабінетах стоматологічного  профілю-3,4%, в інших кабінетах (маніпуляційних, щеплювальних, тубкабінетах, шкірвенкабінетах)- 2,4%. 

Відібрано 521  проба на стерильність, з незадовільним результатом виявлено 3 проби (0,6%) в пологовому, хірургічному відділеннях та  операційній Баранівської ЦРЛ. 

      На контамінацію мікроорганізмами досліджено 62  проб робочих дезрозчинів, контамінації збудниками виявлено 1,6% ( хірургічне відділення Пулинської ЦРЛ).

     Всього досліджено  37 зразків деззасобів на вміст активно діючої речовини (перевага надавалась хлорвмісним препаратам) та   62 проб робочих дезрозчинів на відповідність концентрації. Не відповідають заданій концентрації 4 проби, вОлевській та Емільчинській районних лікарнях (по 2 проби робочих дезрозчинів). 

    При моніторинговому відвідуванні досліджено ефективність роботи 18 парових стерилізаторів (автоклавів) із застосуванням  88 біологічних тестів та 9 стаціонарних дезінфекційних камер (135 біотестів). Ріст спорових тест-культур не виявлено.

    Проаналізувавши дані показники моніторингових досліджень, як малий відсоток виявлених незадовільних бакзмивів, нестерильних ВМП, неконтамінованих дезрозчинів, можна в цілому зробити висновок, що персоналом ЛПЗ дотримуються вимоги щодо забезпечення належного санітарно-протиепідемічного режиму у відділеннях з метою недопущення виникнення ВЛІ.

 

Зав.відділення дезінфектології                                           М. Д. Яковенко