0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Випробувальний центр ДУ «Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України ( далі - ВЦ ) акредитований на проведення випробувань у відповідності з вимогами згідно ДСТУ ISO/ IEC 17025:2006, що засвідчує атестат про акредитацію № 2Н 1432 виданий Національним агентством з акредитації  України.

  Основною функцією ВЦ є проведення випробувань в закріпленій сфері акредитації, оформлення результатів випробувань і видачі їх замовнику.

   Структура ВЦ містить наступні підрозділи:

  1. 1. Санітарно-гігієнічна лабораторія:

- випробування харчової продукції;

- випробування питної води, води поверхневих водойм, води басейнів, стічної води, ґрунту, показників атмосферного повітря, повітря закритих приміщень, викидів зі стаціонарних джерел, виробничого середовища;

- випробування товарів промислової групи.

  1. 2. Бактеріологічна лабораторія:

- мікробіологічні випробування харчової продукції;

- мікробіологічні випробування питної води, води поверхневих водойм, води басейнів,

- мікробіологічні випробування товарів промислової групи;

- дослідження об’єктів на стерильність;

- дослідження змивів з об’єктів навколишнього середовища;

- дослідження біологічного матеріалу;

- дослідження повітря житлових та громадських приміщень на мікробіологічні показники;

  1. 3. Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів:

- радіологічні випробування харчової продукції, води поверхневих водойм, води басейнів, стічної води, ґрунту;

- радіологічні випробування будівельних матеріалів і будівельних сумішей, деревини, металобрухту, торфу, торфобрикетів, радіоактивних відходів з невідомим радіоактивним складом та невідомою питомою активністю;

- інструментальні дослідження виробничого середовища, житлових та громадських приміщень,території житлової забудови.

  1. 4. Вірусологічна лабораторія:

- молекулярно-генетичні дослідження ГМО (кількісний та якісний метод);

- дослідження біологічного матеріалу;

- дослідження води питної, води поверхневих водойм.

  1. 5. Лабораторія паразитології:

- випробування питної води, води поверхневих водойм, води басейнів, стічної води, ґрунту, харчової продукції,

- дослідження побутового пилу на наявність алергенних кліщів

  1. 6. Лабораторія особливо-небезпечних інфекцій:

- дослідження біологічного матеріалу

img

Категорія/Сфера
Дослідження на COVID19
Рiзне
Фiзичнi та радiологiчнi показники
Токсикологiчнi дослiдження
Визначення iнших хiмiчних речовин
Пестициди
Вироби парфумернi, косметичнi - Вироби косметичнi
Повiтря, в тому числi робочої зони, атмосферне, закритих примiщень
Харчовi продукти - Яєчнi продукти
Харчовi продукти - М'ясо i м'яснi продукти
Харчовi продукти - Риба i рибнi продукти
Харчовi продукти - Молоко i молочнi продукти
Харчовi продукти - Жировi продукти
Харчовi продукти - Алкогольнi напої
Ґрунт
Вода дистильована
Вода питна, водойм i стiчна
Дезiнфекцiйнi засоби
Бактерiологiчнi, вiрусологiчнi, паразитологiчнi та молекулярно-генетичнi дослiдження