0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Послуги та тарифи / Бактеріологічна лабораторія

Бактеріологічна лабораторія

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Контроль за якістю поживних середовищ титраційним методом. 122,47 за один тест-штам або одну суміш штамів
2 Контроль за якістю поживних середовищ якісним методом. 101,48 за один тест-штам або одну суміш штамів
3 Визначення активності дезінфекційних засобів методом тест-об `єктів щодо бактерій. 181,52 за одне дослідження
4 Визначення залишкової кількості антибіотиків у харчових продуктах методом дельвотесту. 216,21 за одне дослідження одного продукту
5 Визначення наявності молочно-кислих мікроорганізмів у харчових продуктах 110,74 за одне дослідження одного продукту
6 Мікроскопія молочно-кислих продуктів. 51,22 за одне дослідження одного продукту
7 Визначення промислової стерильності консервованої продукції. 308,09 за одне дослідження одного продукту
8 Бактеріологічні дослідження консервованої продукції для виявлення причин псування. 377,61 за одне дослідження одного продукту
9 Виявлення у борошні та хлібобулочних виробах збудників картопляної хвороби. 91,10 за одне дослідження
10 Визначення мікробіологічної чистоти нестерильних лікарських засобів, косметичних виробів і засобів побутової хімії. 145,67 за одне дослідження одного показника
11 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на мезофільні аеробні та факультативно-анаеробні мікроорганізми. 34,65 за одне дослідження одного показника
12 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на бактерії групи кишкової палички. 28,57 за одне дослідження одного показника
13 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на плісеневі гриби та дріжджі. 28,39 за одне дослідження одного показника
14 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на золотистий стафілокок. 44,55 за одне дослідження одного показника
15 Виявлення бактеріального забруднення середовища життєдіяльності людини методом змивів на патогенну та умовно-патогенну мікрофлору. 52,57 за одне дослідження одного показника
16 Визначення бактеріального забруднення повітря закритих приміщень. 71,55 за одне дослідження
17 Бактеріологічні дослідження на дисбактеріоз. 298,81 за одне дослідження
18 Ідентифікація мікроорганізмів роду Staphylococcus. 70,28 за одне дослідження
19 Ідентифікація мікроорганізмів роду Streptococcus. 109,40 за одне дослідження
20 Ідентифікація мікроорганізмів роду Meningococcus 116,77 за одне дослідження
21 Ідентифікація мікроорганізмів роду Corynebacterium. 125,75 за одне дослідження
22 Ідентифікація мікроорганізмів роду Bordetella. 89,16 за одне дослідження
23 Ідентифікація мікроорганізмів роду Enterobacteriaceae. 209,36 за одне дослідження
24 Ідентифікація мікроорганізмів роду Pseudomonadaceae. 115,40 за одне дослідження
25 Ідентифікація грибів роду Candida. 55,19 за одне дослідження
26 Ідентифікація мікроорганізмів роду Campilobacter, Yersinia, Vibrio, Leptospira, Brucella та інші 187,89 за одне дослідження одного роду мікроорганізмів
27 Ідентифікація збудника ботулізму. 850,03 за одне дослідження
28 Визначення наявності ботулінічного токсину в реакції нейтралізації на білих мишах. 573,59 за одне дослідження
29 Серологічне дослідження на носійство збудника черевного тифу. 49,44 за одне дослідження
30 Визначення чутливості культур мікроорганізмів до антибіотиків ( 12 дисків). 69,07 за одне дослідження одного виду мікроорганізмів
31 Визначення чутливості мікроорганізмів до деззасобів або антисептиків. 55,83 за одне дослідження одного показника
32 Контроль роботи парових та повітряних стерилізаторів з використанням:біологічних індикаторів. 641,85 за один об`єкт
33 Контроль роботи парових та повітряних стерилізаторів з використанням:хімічних індикаторів. 66,82 за один об`єкт
34 Бактеріологічний контроль стерильності виробів медичного призначення, інструментарію після стерилізації, діагностичних імунобіологічних препаратів, лікарських засобів та інших об’єктів 96,88 за одне дослідження одного об`єкта
35 Визначення загальних Колі-форм, індексу ЛКП, бактерій групи кишкової палички (БГКП) в харчових продуктах, воді, сировині та в інших об’єктах життєдіяльності людини 65,63 за одне дослідження одного об`єкта
36 Визначення загальної кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів (МАФАМ, ЗМЧ) в об’єктах середовища життєдіяльності людини. 52,75 за одне дослідження одного об`єкта
37 Визначення залишкової кількості антибіотиків у продуктах тваринництва (бактеріологічний метод) 218,97 за одне дослідження одного об`єкта
38 Виявлення бактерiй родини Enterobacteriaceae, сальмонел, патогенних вiбрiонiв, ентерококiв, золотистого стафiлокока, синьогнiйної палички, протею, сульфiтредукуючих клостридiй, Bacillus cereus, бактерiй роду лейконосток, легiонел, бруцел, лiстерiй, iєрсинiй у харчових продуктах, продовольчiй сировинi та iнших об`єктах середовища життєдiяльностi людини 83,19 за дослідження одного показника в одному об`єкті
39 Виявлення плісеневих грибів та дріжджів у харчових продуктах та продовольчій сировині. 57,95 за одне дослідження одного продукту
40 Визначення у біологічному матеріалі збудників інфекційних захворювань ( без ідентифікації). 77,42 за одне дослідження
41 Профілактичне дослідження на носійство збудників кишкових інфекцій 54,91 за одне дослідження
42 Профілактичне дослідження на носійство золотистого стафілококу 60,55 за одне дослідження
43 Бактеріологічні та вірусологічні дослідження біологічного матеріалу з об`єктів середовища життєдіяльності людинии із застосуванням реакції непрямої гемаглютинації (РНГА), реакція аглютинації РА – ( БРУЦЕЛЬОЗ, ТУЛЯРЕМІЯ, ВИСИПНИЙ ТИФ, ІЄРСІНІОЗИ, КАШЛЮК, ПАРАКАШЛЮК.) 263,12 за одне дослідження
44 Виявлення ЗБУДНИКА СИБІРКИ в об`єктах середовища життєдіяльності людини (грунт, сировина тваринного походження, тощо) 263,56 за одне дослідження
45 Виявлення збудників природно-осередкових інфекцій в об`єктах середовища життєдіяльності людини (ТУЛЯРЕМІЇ) в польовому матеріалі 189,76 за одне дослідження
46 Виявлення ЛЕПТОСПІР у воді водоймищ господарсько — питного та культурно-побутового користування 317,15 за одне дослідження
47 Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу та проб з об`єктів середовища життєдіяльності людинии із застосуванням реації зв`зування комплементу (РЗК) на ВИСИПНИЙ ТИФ(ХВОРОБУ БРИЛЯ) 295,19 за одне дослідження
48 Бактеріологічні дослідження із застосуванням реакції мікроаглютинації (РМА) лептоспір 239,45 за одне дослідження
49 Бактеріологічне дослідження біологічного матеріалу та проб з об`єктів середовища життєдіяльності людинии із застосуванням імуноферментного аналізу (ІФА) (кліщовий бореліоз, інші дослідження) 160,10 за одне дослідження
50 Виявлення борелій і оцінка ступеня індивідуальної індифікованості кліщів B.burgolorferi шляхом мікроскопії в темному полі 116,29 за одне дослідження