0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Послуги та тарифи / Повiтря, в тому числi робочої зони, атмосферне, закритих примiщень

Повiтря, в тому числi робочої зони, атмосферне, закритих примiщень

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Визначення вмiсту азоту дiоксиду фотометричним методом 43,68 за одне дослiдження
2 Визначення вмiсту акрилонiтрилу фотометричним методом 47,64 за одне дослiдження
3 Визначення амiаку фотометричним методом 41,92 за одне дослiдження
4 Визначення вмiсту: 1) ангiдриду малеїнового фотометричним методом 41,55 за одне дослiдження
5 Визначення вмiсту:2) ангiдриду масляного фотометричним методом 48,62 за одне дослiдження
6 Визначення вмiсту: 3) ангiдриду миш`яковистого фотометричним методом 40,9 за одне дослiдження
7 Визначення вмiсту: 4) ангiдриду сiрчистого фотометричним методом 45,44 за одне дослiдження
8 Визначення вмiсту: 5) ангiдриду фосфорного фотометричним методом 38,65 за одне дослiдження
9 Визначення вмiсту: 6) ангiдриду хромовогофотометричним методом 41,46 за одне дослiдження
10 Визначення вмiсту ацетону фотометричним методом 49,57 за одне дослiдження
11 Визначення вмiсту ацетальдегiду фотометричним методом 54,29 за одне дослiдження
12 Визначення вмiсту бензолу, ксилолу i толуолу методом газорiдинної хроматографiї 53,71 за одне дослiдження
13 Визначення вмiсту бензину газохроматографiчним методом 55,48 за одне дослiдження
14 Визначення вмiсту бутилацетату, вiнiлацетату i етилацетату фотометричним методом 52,29 за дослiдження одного показника
15 Визначення вмiсту водню фтористого фотометричним методом 54,13 за одне дослiдження
16 Визначення вмiсту: 1) водню хлористого фотометричним методом 37,79 за одне дослiдження
17 Визначення вмiсту: 2) вуглецю дiоксиду електрохiмiчним методом 11,38 за одне дослiдження
18 Визначення вмiсту вуглецю оксиду електрохiмiчним методом 11,38 за одне дослiдження
19 Визначення вмiсту вуглеводнiв насичених C1 - C10 газохроматографiчним методом 59,58 за дослiдження одного показника
20 Визначення вмiсту: 1) ефiру дiетилового газохроматографiчним методом 44,29 за одне дослiдження
21 Визначення вмiсту: 2) їдких лугiв фотометричним методом 38,9 за одне дослiдження
22 Визначення вмiсту: 3) канiфолi фотометричним методом 51,91 за одне дослiдження
23 Визначення вмiсту капролактаму фотометричним методом 39,42 за одне дослiдження
24 Визначення вмiсту кислот акрилової i метакрилової фотометричним методом: 40,72 за дослiдження одного показника
25 Визначення вмiсту кислоти: 1) мурашиної фотометричним методом 44,1 за одне дослiдження
26 Визначення вмiсту кислоти: 1) оцтової фотометричним методом 31,29 за одне дослiдження
27 Визначення вмiсту кислоти: 1) сірчаної фотометричним методом 48,21 за одне дослiдження
28 Визначення вмiсту: 1) кремнiю дiоксиду фотометричним методом 55,75 за одне дослiдження
29 Визначення вмiсту: 2) карбiду кремнiю фотометричним методом 27,94 за одне дослiдження
30 Визначення вмiсту: 3) метилакрилату фотометричним методом 53,1 за одне дослiдження
31 Визначення вмiсту:4) метилмеркаптану фотометричним методом 35,61 за одне дослiдження
32 Визначення вмiсту метилметакрилату фотометричним методом 44,6 за одне дослiдження
33 Визначення вмiсту: 1) мiнерального масла фотометричним методом 35,23 за одне дослiдження
34 Визначення вмiсту: 2) натрiю гiдрокарбонату фотометричним методом 51,62 за одне дослiдження
35 Визначення вмiсту: 3) нiтриту натрiю фотометричним методом 47,78 за одне дослiдження
36 Визначення вмiсту: 4) натрiю хлориду фотометричним методом 50,66 за одне дослiдження
37 Визначення вмiсту: 5) нафталiну фотометричним методом 35,78 за одне дослiдження
38 Визначення вмiсту: 6) озону фотометричним методом 42,26 за одне дослiдження
39 Визначення вмiсту: 7) пилу гравiметричним методом 24,4 за одне дослiдження
40 Визначення вмiсту сажi фотометричним методом 27,12 за одне дослiдження
41 Визначення вмiсту сiрководню фотометричним методом 40,49 за одне дослiдження
42 Визначення вмiсту скипидару фотометричним методом 42,94 за одне дослiдження
43 Визначення вмiсту сольвент-нафти газохроматографiчним методом 52,34 за одне дослiдження
44 Визначення вмiсту спиртiв: 1) етилового, бутилового, метилового та iзопропiлового фотометричним методом 35,36 за дослiдження одного показника
45 Визначення вмiсту спиртiв:2) етилового, бутилового, метилового, iзопропiлового, пропiлового, н-бутилового, втор-бутилового та iзобутилового методом газорiдинної хроматографiї 45,15 за дослiдження одного показника
46 Визначення вмiсту тiураму фотометричним методом 50,21 за одне дослiдження
47 Визначення вмiсту уайт-спiриту методом газорiдинної хроматографiї 51,47 за одне дослiдження
48 Визначення вмiсту хлору фотометричним методом 49,63 за одне дослiдження
49 Визначення вмiсту фенолу фотометричним методом 48,32 за одне дослiдження
50 Визначення вмiсту формальдегiду фотометричним методом 37,62 за одне дослiдження
51 Визначення вмiсту солей фтористоводневої кислоти фотометричним методом 60,83 за одне дослiдження
52 Визначення вмiсту алюмiнiю фотометричним методом 52,67 за одне дослiдження
53 Визначення вмiсту фотометричним методом: 1)вольфраму 46,17 за одне дослiдження
54 Визначення вмiсту фотометричним методом: 2)молібдену 48,81 за одне дослiдження
55 Визначення вмiсту фотометричним методом: 3)марганцю 51,07 за одне дослiдження
56 Визначення вмiсту фотометричним методом: 4)ванадію 52,53 за одне дослiдження
57 Визначення вмiсту фотометричним методом: 5)хрому та оксиду хрому 46,65 за одне дослiдження
58 Визначення вмiсту фотометричним методом: 6)цинку та оксиду цинку 56,6 за одне дослiдження
59 Визначення вмiсту фотометричним методом: 7)міді 51,12 за одне дослiдження
60 Визначення вмiсту фотометричним методом: 8)свинцю 49,67 за одне дослiдження
61 Визначення вмiсту фотометричним методом: 9)заліза 44,46 за одне дослiдження
62 Визначення вмiсту фотометричним методом: 9)заліза 44,46 за одне дослiдження
63 Визначення вмiсту титану фотометричним методом 57,1 за одне дослiдження
64 Визначення вмiсту кобальту i оксиду кобальту фотометричним методом 50,93 за одне дослiдження
65 Визначення вмiсту ртутi фотометричним методом 36,06 за одне дослiдження
66 Визначення показникiв мiкроклiмату (температури, вологостi i швидкостi руху повiтря) iнструментальним методом 17,07 за дослiдження одного показника