0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Послуги та тарифи / Пестициди

Пестициди

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 1) амiтразу методом тонкошарової хроматографiї 96,07 за одне дослiдження
2 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 2) бенсултапу методом тонкошарової хроматографiї 90,11 за одне дослiдження
3 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища:3) бентазону методом тонкошарової хроматографiї 127,67 за одне дослiдження
4 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 4) глiфосату методом тонкошарової хроматографiї 76,94 за одне дослiдження
5 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 5) етилмеркурхлориду методом тонкошарової хроматографiї 86,2 за одне дослiдження
6 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 6) похiдних карбамiнової кислоти методом тонкошарової хроматографiї 100,18 за одне дослiдження
7 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 7) карбоксину методом тонкошарової хроматографiї 91,42 за одне дослiдження
8 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 8) таких, що мiстять у складi мiдь, фотометричним методом 51,2 за одне дослiдження
9 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 9) похiдних неонiкотиноїдiв методом тонкошарової хроматографiї 97,24 за одне дослiдження
10 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 10) синтетичних пiретроїдiв методом тонкошарової хроматографiї 80,83 за одне дослiдження
11 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 11) синтетичних пiретроїдiв методом газорiдинної хроматографiї 100,02 за одне дослiдження
12 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 12) пропаргiту методом тонкошарової хроматографiї 97,32 за одне дослiдження
13 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 13) ридомiлу (металаксилу) методом тонкошарової хроматографiї 95,62 за одне дослiдження
14 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 14) ридомiлу (металаксилу) методом газорiдинної хроматографiї 94,67 за одне дослiдження
15 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 15) таких, що мiстять у складi ртуть, фотометричним методом 115,49 за одне дослiдження
16 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 16) похiдних сим-триазинiв методом тонкошарової хроматографiї 83,88 за одне дослiдження
17 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 17) тарги методом тонкошарової хроматографiї 90,85 за одне дослiдження
18 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 18) похiдних триазолiв методом тонкошарової хроматографiї 89,54 за одне дослiдження
19 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 19) трифлуралiну методом тонкошарової хроматографiї 94,58 за одне дослiдження
20 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 20) фосфорорганiчних пестицидiв методом газорiдинної хроматографiї 109,04 за одне дослiдження
21 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 21) фосфорорганiчних пестицидiв методом тонкошарової хроматографiї 93,33 за одне дослiдження
22 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 22) фюзиладу методом тонкошарової хроматографiї 83,57 за одне дослiдження
23 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 23) хлорорганiчних пестицидiв методом тонкошарової хроматографiї 82,25 за одне дослiдження
24 Визначення залишкової кiлькостi пестицидiв у харчових продуктах та об`єктах навколишнього природного середовища: 24) хлорорганiчних пестицидiв методом газорiдинної хроматографiї 103,74 за одне дослiдження