0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Послуги та тарифи / Визначення iнших хiмiчних речовин

Визначення iнших хiмiчних речовин

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Синтетичнi мийнi засоби. Визначення залишкової кiлькостi поверхнево-активних речовин на посудi та тканинi пiсля застосування мийних засобiв 65,96 за одне дослiдження
2 Визначення органолептичних показникiв 5,57 за одне дослiдження
3 Визначення показника: 1) стiйкостi до поту 5,63 за одне дослiдження
4 Визначення показника: 2) стiйкостi до слини 5,48 за одне дослiдження
5 Визначення водного показника потенцiометричним методом 6,28 за одне дослiдження
6 Визначення в рiдкому модельному середовищi вмiсту: 1) залiза, кадмiю, кобальту, марганцю, мiдi, нiкелю, свинцю, цинку i хрому атомно-абсорбцiйним методом 37,9 за дослiдження одного показника
7 Визначення в рiдкому модельному середовищi вмiсту:2) фенолу методом газорiдинної хроматографiї 40,81 за одне дослiдження
8 Визначення в рiдкому модельному середовищi вмiсту:3) дiоктилфталату, дибутилфталату i диметилфталату методом газорiдинної хроматографiї 45,65 за дослiдження одного показника
9 Визначення в рiдкому модельному середовищi вмiсту:4) капролактаму методом тонкошарової хроматографiї 40,09 за одне дослiдження
10 Визначення в рiдкому модельному середовищi вмiсту:5) формальдегiду фотометричним методом 50,77 за одне дослiдження
11 Визначення в рiдкому модельному середовищi вмiсту:6) стиролу, етилбензолу, бензолу, iзопропiлбензолу, толуолу i ксилолу методом газорiдинної хроматографiї 45,2 за дослiдження одного показника
12 Визначення в рiдкому модельному середовищi вмiсту:7) бутилакрилату, бутилметакрилату, метилметакрилату, метилакрилату та акрилонiтрилу методом газорiдинної хроматографiї 41,17 за дослiдження одного показника
13 Визначення в рiдкому модельному середовищi вмiсту:8) алюмiнiю методом спектрофотометрiї 41,56 за одне дослiдження
14 Визначення в рiдкому модельному середовищi вмiсту:9) тiураму, цимату, вулкациту, каптаксу, альтаксу i сульфенамiду методом тонкошарової хроматографiї 45,58 за дослiдження одного показника
15 Визначення в рiдкому модельному середовищi вмiсту:10) неозону Д методом тонкошарової хроматографiї 46,23 за одне дослiдження
16 Визначення в рiдкому модельному середовищi вмiсту:11) миш`яку фотометричним методом 40,89 за одне дослiдження
17 Визначення в рiдкому модельному середовищi вмiсту: 12) спиртiв пропiлового, iзопропiлового, бутилового, iзобутилового, метилового i етилового, етилацетату, бутилацетату, ацетону, гексану, гептану i бензину методом газорiдинної хроматографiї 35,83 за дослiдження одного показника
18 Визначення в повітряному модельному середовищi вмiсту:1) спирту метилового фотометричним методом 51,63 за одне дослiдження
19 Визначення в повітряному модельному середовищi вмiсту:2) епiхлоргiдрину фотометричним методом 50,52 за одне дослiдження
20 Визначення в повітряному модельному середовищi вмiсту:3) фенолу фотометричним методом 48,33 за одне дослiдження
21 Визначення в повітряному модельному середовищi вмiсту:4) формальдегiду фотометричним методом 36,72 за одне дослiдження
22 Визначення в повітряному модельному середовищi вмiсту:5) ацетону методом газорiдинної хроматографiї 52,79 за одне дослiдження
23 Визначення в повітряному модельному середовищi вмiсту:6) етиленглiколю фотометричним методом 44,31 за одне дослiдження
24 Визначення в повітряному модельному середовищi вмiсту:7) метилметакрилату, метилакрилату, бутилакрелату i бутилметакрилату фотометричним методом 45,66 за дослiдження одного показника
25 Визначення в повітряному модельному середовищi вмiсту:8) капролактаму методом тонкошарової хроматографiї 51,64 за одне дослiдження
26 Визначення в повітряному модельному середовищi вмiсту:9) бензолу, ентеробензолу, толуолу i ксилолу методом газорiдинної хроматографiї 53,2 за дослiдження одного показника
27 Визначення в повітряному модельному середовищi вмiсту:10) амiаку фотометричним методом 41,37 за одне дослiдження
28 Визначення в повітряному модельному середовищi вмiсту:11) ацетальдегiду методом газорiдинної хроматографiї 55,11 за одне дослiдження