0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Послуги та тарифи / Фiзичнi та радiологiчнi показники

Фiзичнi та радiологiчнi показники

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Визначення еквiвалентних рiвнiв звуку (шумове навантаження), iнфразвуку i ультразвуку за технологiчний цикл 63,43 за дослiдження одного показника
2 Визначення еквiвалентного та максимального рiвнiв звуку, ультразвуку та iнфразвуку (шумове навантаження за робочу змiну та на територiю, безпосередньо прилеглу до житлових будинкiв, лiкарень, санаторiїв тощо) непостiйних та iмпульсних шумiв 100,38 за дослiдження одного показника
3 Визначення рiвня шумового навантаження джерел пiдприємств на селитебну територiю 517,4 за одне дослiдження
4 Визначення рiвня: 1) загальної вiбрацiї або локальної вiбрацiї (корегувальнi еквiвалентнi рiвнi) 71,81 за дослiдження одного показника
5 Визначення рiвня:2) напруженостi електромагнiтного випромiнювання, щiльностi потоку енергiї 81,71 за дослiдження одного показника
6 Визначення рiвня: 3) електромагнiтного поля промислової частоти, постiйного магнiтного поля або електростатичного поля (напруженiсть) 24,64 за дослiдження одного показника
7 Визначення рiвня iнфрачервоного або ультрафiолетового випромiнювання 21,79 за дослiдження одного показника
8 Визначення рiвня освiтленостi, яскравостi або блискучостi поверхнi 13,62 за дослiдження одного показника
9 Складання санiтарного паспорта на радiотехнiчний об`єкт (передавач та антена) 675,27 за один документ
10 Визначення радiацiйної ситуацiї, пiдготовка та обґрунтування протирадiацiйних заходiв на радiацiйно небезпечному об`єктi 179,27 за один документ
11 Визначення радiонуклiдного складу та питомої активностi природних i штучних радiонуклiдiв в об`єктi природного середовища: 1)з використанням гамма-спектрометрiв 147,17 за одне дослiдження
12 Визначення радiонуклiдного складу та питомої активностi природних i штучних радiонуклiдiв в об`єктi природного середовища: 2)з використанням гамма-радiометрiв типу РУГ-91М або його аналогiв 31,41 за одне дослiдження
13 Визначення питомої активностi радiонуклiдiв у продуктах харчування: 1)цезiю-137 з використанням гамма-спектрометрiв 61,28 за одне дослiдження
14 Визначення питомої активностi радiонуклiдiв у продуктах харчування: 1)цезiю-137 з використанням гамма-радiометрiв типу РУГ-91 або його аналогiв 31,41 за одне дослiдження
15 Визначення питомої активностi радiонуклiдiв у продуктах харчування: 3)стронцiю-90 з використанням бета-спектрометрiв 81,05 за одне дослiдження
16 Визначення радiонуклiдного складу та питомої активностi: 1) природних i штучних радiонуклiдiв в однiй пробi води методом спектрометричного аналiзу 96,22 за одне дослiдження
17 Визначення радiонуклiдного складу та питомої активностi: 2) радiонуклiдiв у продуктах харчування та водi радiохiмiчним методом 220,09 за одне дослiдження
18 Вимiрювання рiвня потужностi поглиненої дози зовнiшнього гамма-випромiнювання в однiй точцi 4,83 за одне дослiдження
19 Вимiрювання рiвня поверхневого забруднення: бета-випромiнювальними радiонуклiдами 10,32 за одне дослiдження
20 Вимiрювання дози зовнiшнього опромiнення людини 45,18 за одне дослiдження
21 Пiдготовка паспорта радiацiйної якостi та радiацiйного сертифiката 21,91 за один документ
22 Визначення показників мікроклімату(температури, вологості і швидкості руху повітря) інструментальним методом 17.07 за дослідження одного показника
23 Визначення шумових характеристик джерела шуму(шумова потужність) 118 за одне дослідження
24 Визначення еквівалентного рівня ультразвуку(навантаження) та звукового тиску ультразвуку в октавних смугах частот 73.93 за одне дослідження