0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Послуги та тарифи / Вода питна, водойм i стiчна

Вода питна, водойм i стiчна

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Визначення вмiсту алюмiнiю, калiю, натрiю, кальцiю, кобальту, магнiю, марганцю, миш'яку, молiбдену, ртутi, хрому загального, мiдi, свинцю, стронцiю, кадмiю, цинку, залiза i нiкелю методом атомно-абсорбцiйної спектрометрiї 35,43 за дослiдження одного показника
2 Визначення фотоколориметричним методом: 1)каламутностi та кольоровостi 10,46 за одне дослiдження
3 Визначення фотоколориметричним методом: 2)амiаку 16,92 за одне дослiдження
4 Визначення фотоколориметричним методом: 3)нiтратiв 17,42 за одне дослiдження
5 Визначення фотоколориметричним методом: 4)нiтритiв 14,86 за одне дослiдження
6 Визначення вмiсту розчиненого кисню титрометричним методом 20,63 за одне дослiдження
7 Визначення бiологiчного споживання кисню титрометричним методом 47,04 за одне дослiдження
8 Визначення вмiсту: 2) жорсткостi (загальної, постiйної та усувної) титрометричним методом 12,71 за одне дослiдження
9 Визначення вмiсту: 3) завислих речовин гравiметричним методом 9,28 за одне дослiдження
10 Визначення вмiсту: 4) карбонатiв, гiдрокарбонатiв титрометричним методом 12,12 за одне дослiдження
11 Визначення вмiсту: 5) кальцiю титрометричним методом 14,95 за одне дослiдження
12 Визначення титрометричним методом: 1)лужностi 7,58 за одне дослiдження
13 Визначення титрометричним методом: 2)водневого показника 6,28 за одне дослiдження
14 Визначення вмiсту: 1) нафтопродуктiв гравiметричним методом 59,15 за одне дослiдження
15 Визначення вмiсту: 2) суми солей i сухого залишку гравiметричним методом 13,54 за одне дослiдження
16 Визначення вмiсту: 3) окислюваностi титрометричним методом 14,78 за одне дослiдження
17 Визначення вмiсту: 4) полiфосфатiв фотометричним методом 31,83 за одне дослiдження
18 Визначення вмiсту: 6) синтетичних поверхнево-активних речовин фотометричним методом 22,95 за одне дослiдження
19 Визначення вмiсту: 7) сульфатiв турбiдиметричним методом 29,78 за одне дослiдження
20 Визначення вмiсту фенолiв фотометричним методом 37,55 за одне дослiдження
21 Визначення вмiсту фтору фотометричним методом 26,75 за одне дослiдження
22 Визначення вмiсту титрометричним методом: 1)хлоридiв 12 за одне дослiдження
23 Визначення вмiсту титрометричним методом: 2)хлору залишкового 10,52 за одне дослiдження
24 Визначення вмiсту формальдегiду фотометричним методом: 33,04 за одне дослiдження
25 Визначення вмiсту: 1) хлороформу, дибромхлорметану, тетрахлорвуглецю, 1, 1-дихлоретилену i 1, 2-дихлоретану газохроматографiчним методом 52,88 за дослiдження одного показника
26 Визначення вмiсту: 2) алюмiнiю фотометричним методом 32,92 за одне дослiдження
27 Визначення вмiсту: 3) залiза фотометричним методом 20,91 за одне дослiдження
28 Визначення вмiсту: 4) цинку фотометричним методом 50,88 за одне дослiдження
29 Визначення вмiсту: 5) марганцю фотометричним методом 31,41 за одне дослiдження
30 Визначення вмiсту: 6) мiдi фотометричним методом 30,61 за одне дослiдження
31 Визначення вмiсту: 7) нiкелю фотометричним методомм 30,44 за одне дослiдження
32 Визначення вмiсту: 8) хрому фотометричним методом 32,81 за одне дослiдження
33 Визначення вмiсту: 9) свинцю фотометричним методом 34,43 за одне дослiдження
34 Визначення вмiсту: 12) магнiю розрахунковим методом 3,25 за одне дослiдження
35 Визначення вмiсту:: 1) калiю i натрiю сумарно-розрахунковим методом 5,02 за одне дослiдження
36 Визначення вмiсту: 2)хiмiчного споживання кисню титрометричним методом 26,29 за одне дослiдження