0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Послуги та тарифи / Вода дистильована

Вода дистильована

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Визначення водневого показника потенцiометричним методом 6,28 за одне дослiдження
2 Визначення кiлькостi: 1) свинцю, цинку, залiза, кальцiю i мiдi атомно-абсорбцiйним методом 42,06 за дослiдження одного показника
3 Визначення кiлькостi: 3) алюмiнiю колориметричним методом 17,91 за одне дослiдження
4 Визначення кiлькостi: 4) залишку пiсля випарювання гравiметричним методом 14,98 за одне дослiдження
5 Визначення кiлькостi: 5) амiаку, нiтратiв, залiза, мiдi, свинцю i цинку колориметричним методом 11,55 за дослiдження одного показника