0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Ґрунт

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Визначення кiлькостi методом: 2)титрометричним - хлорид-iонiв 26,88 за одне дослiдження
2 Визначення водневого показника у воднiй та сольовiй витяжцi потенцiометричним методом 23,6 за одне дослiдження
3 Визначення кiлькостi нафтопродуктiв гравiметричним методом 91,04 за одне дослiдження
4 Визначення вмiсту: мiдi, кадмiю, цинку, свинцю, нiкелю, ртутi, залiза, марганцю , кобальту хрому атомно-абсорбцiйним методом 40,85 за дослiдження одного показника