0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Полімери

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Визначення фенолу в рідкому модельному середовищі 225,97 за одне дослідження
2 Визначення фенолу в повітряному модельному середовищі 182,72 за одне дослідження
3 Визначення бензолу, толуолу,ксилолу в повітряному модельному середовищі 195,91 за одне дослідження одного показника
4 Визначення аміаку в повітряному модельному середовищі 196,09 за одне дослідження
5 Визначення формальдегіду в повітряному модельному середовищі 197,77 за одне дослідження
6 Визначення формальдегіду в рідкому модельному середовищі 198,71 за одне дослідження
7 Визначення ацетону в повітряному модельному середовищі 212,59 за одне дослідження
8 Визначення спиртів пропілового, ізопропілового, бутилового,ізобутилового,метилового,етилового,етилацетату,бутилацетату,ацетону,гексану,гептану,бензину методом газорідинної хроматографії 203,71 за одне дослідження одного показника
9 Визначення метилового спирту в повітряному модельному середовищі 209,64 за одне дослідження
10 Визначення епіхлоргідрину в повітряному модельному середовищі 222,41 за одне дослідження
11 Визначення ізопропілового спирту в повітряному модельному середовищі 204,73 за одне дослідження
12 Визначення етіленгліколю в повітряному модельному середовищі 248,91 за одне дослідження
13 Визначення метилметакрилату в повітряному модельному середовищі 209,75 за одне дослідження
14 Визначення миш´яку фотоколориметричним методом 214,56 за одне дослідження
15 Визначення ацетальдегід в повітряному модельному середовищі 230,48 за одне дослідження
16 Визначення акрилонітрилу в рідкому модельному середовищі 256,97 за одне дослідження
17 Визначення стиролу в рідкому модельному середовищі 202,02 за одне дослідження
18 Визначення дибутилфталату,диоктилфталату в рідкому модельному середовищі 209,99 за одне дослідження
19 Визначення алюмінію методом спектрометрії 153,94 за одне дослідження
20 Визначення неозону Д 251,31 за одне дослідження
21 Визначення тіураму,цимату,каптаксу фотометричним методом 274,02 за одне дослідження одного показника
22 Визначення шкіроподразнюючої дії (клаптиковий метод) 217,70 за одне дослідження
23 Визначення стійкості до поту,слини 44,23 за одне дослідження одного показника
24 Визначення оранолептичних показників 31,13 за одне дослідження одного показника
25 Визначення водневого показника 42,05 за одне дослідження
26 Визначення капролактаму в водному середовищі 299,70 за одне дослідження
27 Визначення капролактаму в повітряному модельному середовищі 273,19 за одне дослідження
28 Визначення заліза, кадмію, кобальту, марганцю, міді, нікелю, свинцю, цинку, хрому, ртуті, атомно-абсорбційним методом 146,58 за одне дослiдження