0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Послуги та тарифи / Харчовi продукти - Алкогольнi напої

Харчовi продукти - Алкогольнi напої

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Визначення масової концентрацiї загального екстракту рефрактометричним методом 8,65 за одне дослiдження
2 Визначення вмiсту: 1) кислот, що титруються, титрометричним методом 14,32 за одне дослiдження
3 Визначення вмiсту: 2) альдегiдiв фотометричним методом 29,72 за одне дослiдження
4 Визначення вмiсту: 3) метанолу фотометричним методом 48,86 за одне дослiдження
5 Визначення вмiсту: 4) сивушних масел фотометричним методом 29,08 за одне дослiдження
6 Визначення природи барвника (якiсна реакцiя) 11,85 за одне дослiдження
7 Визначення вмiсту: 1) алкоголю без вiдгону 7,79 за одне дослiдження
8 Визначення вмiсту: 2) алкоголю з вiдгоном 22,42 за одне дослiдження
9 Визначення : 1) в безалкогольних напоях насиченостi двоокисом вуглецю фiзичним методом 18,21 за одне дослiдження
10 Визначення : 2) в борошнi сирої клейковини гравiметричним методом 22,53 за одне дослiдження
11 Визначення вмiсту : 1) свинцю, кадмiю, цинку, залiза i мiдi атомно-абсорбцiйним методом 40,4 за дослiдження одного показника
12 Визначення вмiсту : 2) ртутi безполуменевим атомно-абсорбцiйним методом 40,4 за одне дослiдження
13 Визначення вмiсту : 3) нiтратiв i нiтритiв фотометричним методом 59,13 за одне дослiдження
14 Визначення вмiсту : 4) нiтратiв iонометричним методом 20,87 за одне дослiдження
15 Визначення вмiсту : 5) мiкотоксинiв (афлатоксин B1, афлатоксин M1, зеаралiнон, дезоксинiвалеол i патулiн) методом тонкошарової хроматографiї 79,33 за одне дослiдження
16 Визначення вмiсту : 6) гормональних препаратiв (дiетилстильбестролу, тестостерону, естрадiолу - 17) методом газорiдинної хроматографiї 148,22 за одне дослiдження
17 Визначення вмiсту : 7) гiстамiну фотометричним методом 59,86 за одне дослiдження
18 Визначення вмiсту : 8) вiтамiну C титрометричним методом 19,68 за одне дослiдження
19 Визначення вмiсту : 9) жиру гравiметричним методом 22,92 за одне дослiдження
20 Визначення вмiсту : 10) жиру рефрактометричним методом 22,84 за одне дослiдження
21 Визначення вмiсту : 11) редукуючих цукрiв та загального цукру фотометричним методом 37,47 за одне дослiдження
22 Визначення кiлькостi : 1) цукру методом гарячого титрування 47,07 за одне дослiдження
23 Визначення кiлькостi : 2) хлориду натрiю титрометричним методом 16,65 за одне дослiдження
24 Визначення вмiсту етилового спирту гравiметричним методом 15,63 за одне дослiдження
25 Визначення кiлькостi 1) вологи гравiметричним методом 15 за одне дослiдження
26 Визначення кiлькостi 2) водорозчинних сухих речовин рефрактометричним методом 17,84 за одне дослiдження
27 Визначення кiлькостi 3) водорозчинних екстрактивних речовин гравiметричним методом 26,07 за одне дослiдження
28 Визначення кiлькостi 4) загальної золи та золи нерозчинної у 10-вiдсотковiй солянiй кислотi гравiметричним методом 40,5 за одне дослiдження
29 Визначення: 1) наявностi пiску та мiнеральних домiшок гравiметричним методом 18,13 за одне дослiдження
30 Визначення: 2) кислотностi титрометричним методом 12,66 за одне дослiдження
31 Визначення: 3) лужностi титрометричним методом 13,1 за одне дослiдження
32 Визначення: 4) кислотного числа титрометричним методом 23,16 за одне дослiдження
33 Визначення: 5) перекисного числа титрометричним методом 20,06 за одне дослiдження
34 Визначення: 6) густини за допомогою ареометра 5,16 за одне дослiдження
35 Визначення: 7) складових частин продукту гравiметричним методом 10,29 за одне дослiдження
36 Визначення: 8) вмiсту вiльного, зв'язаного i загального сiрчистого ангiдриду титрометричним методом 41,31 за одне дослiдження