0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Повітря

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Визначення вмісту ангідриду сірчистого фотометричним методом 152,14 за одне дослідження
2 Визначення вмісту сірководню фотометричним методом 169,21 за одне дослідження
3 Визначення вмісту кислоти сірчаної фотометричним методом 186,91 за одне дослідження
4 Визначення вмісту водню хлористого фотометричним методом 176,43 за одне дослідження
5 Визначення вмісту азоту діоксиду фотометричним методом 169,08 за одне дослідження
6 Визначення вмісту аміаку фотометричним методом 150,20 за одне дослідження
7 Визначення вмісту вуглецю оксиду , вуглицю діоксиду та кисню електрохімічним методом 42,03 за одне дослідження
8 Визначення вмісту пилу гравіметричним методом 105,42 за одне дослідження
9 Визначення вмісту ртуті фотометричним методом 239,23 за одне дослідження
10 Визначення вмісту сажи гравіметричним методом 144,33 за одне дослідження
11 Визначення вмісту фенолу фотометричним методом 172,25 за одне дослідження
12 Визначення вмісту формальдегіду фотометричним методом 167,19 за одне дослідження
13 Визначення вмісту хлору фотометричним методом 186,91 за одне дослідження
14 Визначення метилмеркаптану в атмосферному повітрі та повітрі закритих приміщень 171,29 за одне дослідження
15 Визначення вмісту заліза фотометричним методом в атмосферному повітрі та повітрі закритих приміщень 200,58 за одне дослідження
16 Визначення марганцю фотометричним методом в атмосферному повітрі та повітрі закритих приміщень 171,42 за одне дослідження
17 Визначення вмісту: їдких лугів фотометричним методом в повітрі закритих приміщень та атмосферного повітря 172,15 за одне дослідження
18 Визначення вмісту: азотної кислоти фотометричним методом в повітрі 165,60 за одне дослідження
19 Визначення вмісту вуглеводнів насичених С-1-С-10 газохроматографічним методом в повітрі 203,71 за одне дослідження одного показника
20 Визначення хлорид-іонів у грунті титрометричним методом 115,16 за одне дослідження
21 Визначення нафтопродуктів гравіметричним методом у грунті 308,01 за одне дослідження
22 Визначення вмісту ацетону фотометричним методом в повітрі 238,88 за одне дослiдження
23 Визначення вмісту свинцю фотометричним методом в повітрі 204,21 за одне дослiдження
24 Визначення бензолу, толуолу, ксиолу та бензину газохроматографічним методом в повітрі 195,59 за одне дослiдження
25 Визначення вмісту кислоти оцтової фотометричним методом в повітрі 191,55 за одне дослiдження