0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Послуги та тарифи / Атестація робочих місць

Атестація робочих місць

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Визначення азоту діоксиду фотометричним методом в повітрі робочої зони 221,33 за одне дослідження
2 Визначення аміаку фотометричним методом в повітрі робочої зони 152,97 за одне дослідження
3 Визначення вмісту ангідриду сірчистого фотометричним методом в повітрі робочої зони 188,73 за одне дослідження
4 Визначення вмісту ангідриду хромового фотометричним методом в повітрі робочої зони 189,58 за одне дослідження
5 Визначення вмісту ацетону фотометричним методом 238,88 за одне дослідження
6 Визначення вмісту водню хлористого фотометричним методом 138,26 за одне дослідження
7 Визначення вмісту їдких лугів фотометричним методом 476,53 за одне дослідження
8 Визначення вмісту кислоти оцтової фотометричним методом 191,55 за одне дослідження
9 Визначення вмісту кислоти сірчаної фотометричним методом 199,95 за одне дослідження
10 Визначення вмісту кремнію діоксиду фотометричним методом 245,98 за одне дослідження
11 Визначення озону фотометричним методом 223,17 за одне дослідження
12 Визначення пилу гравіметричним методом 119,28 за одне дослідження
13 Визначення вмісту сірководню фотометричним методом 128,08 за одне дослідження
14 Визначення вмісту хлору фотометричним методом 241,30 за одне дослідження
15 Визначення фенолу фотометричним методом 168,78 за одне дослідження
16 Визначення формальдегіду фотометричним методом 160,75 за одне дослідження
17 Визначення цинку та оксиду цинку фотометричним методом 264,43 за одне дослідження
18 Визначення вмісту міді фотометричним методом 287,74 за одне дослідження
19 Визначення нікелю фотометричним методом 224,47 за одне дослідження
20 Визначення вмісту свинцю фотометричним методом 242,42 за одне дослідження
21 Визначення вмісту заліза фотометричним методом 214,62 за одне дослідження
22 Визначення вмісту ртуті фотометричним методом 258,20 за одне дослідження
23 Визначення метилмеркаптану в повітрі 234,60 за одне дослідження
24 Визначення спиртів етиловий ,бутиловий, ізопропиловий фотометричним методом 174,12 за одне дослідження одного показника
25 Визначення вмісту титану фотометричним методом 183,93 за одне дослідження
26 Визначення ацетальдегіду фотометричним методом 219,42 за одне дослідження
27 Визначення бутилацетату, вініл,-етилацетату колориметричним методом 234,23 за одне дослідження одного показника
28 Визначення каніфолі фотометричним методом 259,07 за одне дослідження
29 Визначення капролактаму фотометричним 268,55 за одне дослідження
30 Визначення марганцю фотометричним методом 222,42 за одне дослідження
31 Визначення вмісту масла мінерального фотометричним методом 239,76 за одне дослідження
32 Визначення вмісту спирту метилового фотометричним методом 181,02 за одне дослідження
33 Визначення вмісту мурашиної кислоти фотометричним методом 234,77 за одне дослідження
34 Визначення вмісту натрія хлориду фотометричним методом 225,15 за одне дослідження
35 Визначення вмісту скипидару фотометричним методом 203,83 за одне дослідження
36 Визначення вмісту окису вуглецю електрохімічним методом 42,03 за одне дослідження
37 Визначення вмісту бензолу , толуолу, ксиолу, уайтспириту, бензину, етилацетату, етилового спирту газохроматографічним методом 195,59 за одне дослідження одного показника
38