0412-43-18-09 64, вул. В.Бердичівська, Житомир 08:30 – 17:00
Зворотній зв'язок
IMG-LOGO

Послуги та тарифи

Послуги та тарифи / Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів

Лабораторія електромагнітних полів та інших фізичних факторів

№ п/п Найменування робіт (послуг) Цiна (без урахування податку на додану вартiсть), гривень Одиниця виміру
1 Визначення показників мікроклімату (швидкостi руху повiтря, вологостi повiтря або температури повiтря ) інструментальним методом 35.98 за одне дослідження одного показника
2 Визначення еквiвалентних рiвнiв звуку (шумове навантаження), ультразвуку та iнфразвуку за технологічний цикл 108.99 за одне дослідження одного показника
3 Визначення еквівалентного та максимального рівнів звуку, ультразвуку та інфразвуку (шумове навантаження за робочу зміну та на територію, безпосередньо прилеглу до житлових будинків, лікарень, санаторіїв тощо) непостійних та імпульсивних шумів 195.55 за одне дослідження одного показника
4 Визначення рівня шумового навантаження джерел підприємств на сельбищну територію 585.53 за одне дослідження
5 Визначення шумових характеристик джерела шуму (шумова потужність) 169.55 за одне дослідження
6 Визначення еквівалентного рівня ультразвуку (навантаження) та звукового тиску ультразвуку в октавних смугах частот 168.51 за одне дослідження
7 Визначення еквівалентного рівня та максимального рівнів інфразвуку (навантаження) та звукового тиску інфразвуку в октавних смугах частот 244.86 за одне дослідження
8 Визначення рівня загальної або локальної вібрації 169.55 за одне дослідження одного показника
9 Визначення рівня напруженнсті електромагнітного випромінювання, щільності потоку енергії 107.94 за одне дослідження
10 Визначення рівня електромагнітного поля промислової частоти, постійного магнітного поля або електростатичного поля (напруженість) 46.07 за одне дослідження одного показника
11 Визначення рiвня iнфрачервоного або ультрафiолетового випромiнювання 35.98 за одне дослідження одного показника
12 Визначення рівня освітленості, яскравості або блискучості поверхні 36.26 за одне дослідження одного показника
13 Визначення шкідливих і небезпечних факторів виробничого середовища 52.09 за одне робоче місце
14 Розрахунок меж санітарно-захисної зони обстеження забудови на радіотехнічний об`єкт ( санітарний паспорт на РТО ) 713.81 за один документ
15 Визначення Sr-90 у воді бетта -спектрометричним методом 242.38 за одне дослідження
16 Визначення радіонуклідного складу у воді (альфа та бетта активність) 331.83 за одне дослідження
17 Визначення ПРН та Cs 137 в ОНС гамма спектрометричним методом 211.47 за одне дослідження
18 Визначення Цезію 137 в продуктах харчування, воді гамма спектрометричним методом 113.04 за одне дослідження
19 Визначення вмісту радіонуклідів в обєктах навколишнього середовища на гамма-радіометрі РУГ-91 106.31 за одне дослідження
20 Визначення Стронцію-90 в продуктах харчування, деревині на бета- спектрометрі 116.78 за одне дослідження
21 Вимірювання дози зовнішнього опромінення людини 45.17 за одне дослідження
22 Вимірювання рівня ППД зовнішнього гамма -випромінювання, ренгенівського 45.72 за одне дослідження
23 Вимірювання рівня поверхневого забруднення бета-випромінювальними радіонуклідами 78.98 за одне дослідження
24 Підготовка паспорта радіаційної якості та радіаційного сертифіката 121.30 за одне дослідження